ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยสยาม"

เพิ่มขึ้น 36 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
|languages= [[ภาษาไทย]]
}}
'''ไทยสยาม''' ({{lang-en|Thai Siam}})<ref>Cheesman, P. (1988). ''Lao textiles: ancient symbols-living art. ''Bangkok, Thailand: White Lotus Co., Thailand.</ref><ref>Fox, M. (1997). ''A history of Laos.'' Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.</ref><ref>Fox, M. (2008). ''Historical Dictionary of Laos (3rd ed.). ''Lanham: Scarecrow Press.</ref><ref>Goodden, C. (1999). ''Around Lan-na: a guide to Thailand's northern border region from Chiang Mai to Nan.'' Halesworth, Suffolk: Jungle Books.</ref><ref>Wijeyewardene, G. (1990). ''Ethnic groups across national boundaries in mainland Southeast Asia. ''Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref> โดยทั่วไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูด[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]] หรือมี '''เชื้อชาติไทยสยามผสมอยู่''' ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน[[ประเทศไทย]] และอาศัยกระจายอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] รองลงมาคือ [[ศาสนาอิสลาม]] และ [[ศาสนาคริสต์]] ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกว่า ชาวสยาม แต่ในความหมายมุมกว้าง สามารถหมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทย อื่นๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจักร เช่น [[ผู้ไท]] [[ไทใหญ่|ไทยใหญ่]] [[ไทลื้อ|ไทยลื้อ]] [[ไทยโคราช]] [[ไทยอีสาน]] [[ไทยโยเดีย]] หรือ [[ไทยเกาะกง]] เช่นกัน
 
== ประวัติ ==
''ดูรายละเอียดทฤษฎีที่ [[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]]''
ในอดีต เชื่อกันว่า ชนชาติไทยไท เป็นชาติพันธุ์บริสุทธิ์ และเป็นต้นกำเนิดของทุกชาติพันธุ์ ใน[[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]] ทฤษฎีดังกล่าวถูกยกขึ้นมาในสมัยชาตินิยม ของ[[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] ซึ่งมีการเสนอว่า ชาวไทย (รวมใน ไท-กะได ทั้งหมด) อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต มาตอนกลางของประเทศจีน สร้าง[[อาณาจักรน่านเจ้า]]ในบริเวณจีนตอนใต้ แล้วจึงอพยพลงมาทางตอนใต้สร้างเป็น[[อาณาจักรล้านนา]] และ[[อาณาจักรสุโขทัย]] และ [[อาณาจักรอยุธยา]] ตามลำดับ ส่วนอีกทฤษฎีเชื่อว่าอพยพมาจากทางใต้ จากชวา สุมาตรา และคาบสมุทรมลายู แต่นักมานุษยวิทยาในปัจจุบันเชื่อกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได อยู่ที่บริเวณจีนตอนใต้ เรื่อยมาจนถึง[[รัฐฉาน]] (ประเทศพม่า) ประเทศไทยตอนบน และแอ่งที่ราบลุ่มภาคอีสาน เรื่อยไปยัง[[ประเทศลาว]] หลังจากนั้นจึงมีการอพยพเพิ่ม เช่นกลุ่มชาวอาหม ที่อพยพข้าม[[ช่องปาดไก่]] ไปยัง[[อัสสัม]] และ ชาว[[ไทแดง]]ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณ[[อาณาจักรสิบสองจุไท]]
 
ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยยังเป็นสยามอยู่ได้มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกันอยู่เป็นเวลานานแล้ว อาทิ ชาวเปอร์เซียในแถบอยุธยา ชาวมักกะซาร์ ใน[[เขตมักกะสัน]] ชาวจีน ฝรั่ง ลาว มอญ ฯลฯ จึงทำให้ปัจจุบันแทบจะไม่มีไทยแท้หลงเหลืออยู่ เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันจากผู้คนต่างเชื้อชาติคนส่วนใหญ่จึงเป็นไทยสยามมากกว่าที่จะเป็นไทยแท้
ผู้ใช้นิรนาม