ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาโนเทคโนโลยี"

ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี -การใช้เทคโนโลยีในเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี -การใช้เทคโนโลยีในเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# สร้างหุ่นยนต์นาโนที่สามารถซ่อมแซมความบกพร่องของเซลล์เม็ดเลือดแดง คอยทำลายเซลล์แปลกปลอมต่างๆ
# มีความสามารถในการประกอบตัวเอง และทำสำเนาตัวเอง
# การใช้เทคโนโลยีในเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
# การใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์
# ในอนาคตเราอาจใช้นาโนเทคโนโลยีสร้างอวัยวะเทียม
== สาขาย่อยของนาโนเทคโนโลยี ==
[[ไฟล์:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif|thumb|คาร์บอนนาโนทูบ ในโครงสร้างสามมิติ]]
ผู้ใช้นิรนาม