ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

| 2552 ||align="center"| ก๊วนกามเทพ ||align = "center"| [[ณัฐพล ลียะวณิช]]<br />[[ภีรนีย์ คงไทย]]<br />[[รามาวดี นาคฉัตรีย์]]<br />[[จันทร์จิรา จูแจ้ง]]
|-
| 2554 ||align="center"| [[กุหลาบร้ายกลายรัก]] ||align = "center"| [[วรินทร ปัญหกาญจน์]]<br />[[ภีรนีย์ คงไทย]]<br />[[ธนากร โปษยานนท์]]<br />[[เวธกา ศิริวัฒนา]]<br />[[จินตหรา สุขพัฒน์]]
|-
| 2557 ||align="center"| [[เรือนริษยา]] ||align = "center"| [[ทฤษฎี สหวงษ์]]<br />[[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]<br />[[ดอม เหตระกูล]]<br />[[รามาวดี นาคฉัตรีย์]]<br />[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]
731

การแก้ไข