ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันดาร์เซอรีเบอกาวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Potapt ย้ายหน้า บันดาร์เสรีเบกาวัน ไปยัง บันดาร์เซอรีเบอกาวัน ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เขาเปลี่ย...)
กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นเมืองเดียวของบรูไนที่เรียกว่าเมืองได้อย่างแท้จริง บันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นเมืองสวยสะอาด ถนนในเมืองกว้างขวางและมีตึกรามบ้านเรือนทันสมัย มี[[สุเหร่า]]ขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง คือมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ในบริเวณสุเหร่ามีสระขุดขนาดใหญ่ประดับสถานที่ให้ดูเด่นสง่างาม ภายในสุเหร่าปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และปูพรมสั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา นับว่าเป็นศูนย์รวมชาวมุสลิมในบรูไนและเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของ[[ศาสนาอิสลาม]]ในบรูไน
 
นอกจากมัสยิดโอมาร์ อาลี ไชฟัดดินแล้ว กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันยังเป็นที่ตั้ง[[พิพิธภัณฑ์]]ที่น่าสนใจหลายแห่งของบรูไน อาทิ พิพิธภัณฑ์บรูไน กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู ซึ่งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำอย่างที่กัมปงเอเยอร์ นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล อีมาน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมหลังจากเดือน[[รอมฎอนเราะมะฎอน]] หรือหลัง[[พิธีถือศีลอด]]
 
ส่วนแรกของชื่อ ''Bandar'' มาจาก[[ภาษาเปอร์เซีย]] بندر แปลว่า "ท่าเรือ" หรือ "ที่หลบภัย" ส่วนที่สองของชื่อคือ ''Seri Begawan'' มาจากคำว่า "ศรีภควัน" (Sri Bhagwan) ใน[[ภาษาสันสกฤต]]หมายถึง ''พระศิริแห่งพระเจ้า'' จึงมีความหมายรวมกันว่า ''เมืองท่าอันเป็นศรีแห่งพระเจ้า''
146,395

การแก้ไข