ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่วุ่นลุ้นแผนรัก"

* [[อุษามณี ไวทยานนท์]] รับบท ขอจันทร์ / แองจี้
* [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]] รับบท นที เชตวัตร
* [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]] รับบท ณิชรันย์ สถิตกานต์
* [[ชยพล บุนนาค]] รับบท ตะวันฉาย
* [[อังคณา วรรัตนาชัย]] รับบท เดือนวารี เชตวัตร
* [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]] รับบท ครรชิต สถิตกานต์
* [[คีตภัทร อันติมานนท์]] รับบท ลีน่า
* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท นํ้าทิพย์ เชตวัตร
ผู้ใช้นิรนาม