ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ่าโลกบันเทิง"

| ขันทอง || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]] || [[มิณฑิตา วัฒนกุล]] || [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]]
|-
| ลูกท้อ / แซนดี้ || || [[ณัฐกมล สอนเพ็ง]] || [[พสธรปราณวรินทร์ ทรงถาวรทวีปามี]]
|-
| เข้ม || [[นพพล โกมารชุน]] || [[ณัฐพล รัตนิพนธ์]] || [[กรกฎ ตุ่นแก้ว]]
|-
| แตงกวา || || [[วันวิสา ศรีวิไล]] || [[ปริตา ไชยรักษ์]]
|-
| ตาน้ำ || [[ส.อาสนจินดา]] || [[กรุง ศรีวิไล]] ||
ผู้ใช้นิรนาม