ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหนือมนุษย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
* [[ศรุต วิจิตรานนท์]] แสดงเป็น ดร.อมร
* [[มาริสา แอนนิต้า]] แสดงเป็น กินรี
* [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]] แสดงเป็น อู๊ด
* [[ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ]] แสดงเป็น ลูกกบ
* [[ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ]] แสดงเป็น ขนุน
* [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]] แสดงเป็น อู๊ด
* [[ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์]] แสดงเป็น ลิ้นจี่
* [[สวกร ติยะสวัสดิ์กุล]] แสดงเป็น ลำไย
ผู้ใช้นิรนาม