ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ่าโลกบันเทิง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|
|-
| สิงโต || [[สมชาย สามิภักดิ์]] || [[อรรถชัย อนันตเมฆ]]||[[กรเศก โคนินทร์]]
|
|-
| เฮียสมบูรณ์ || [[บู๊ วิบูลย์นันท์]]
|| [[เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง]]
|| [[ วาทิต โสภา]]
|| [[ภาณุ สุวรรณโณ]]
|-
|เสธ.โต
|[[พิภพ ภู่ภิญโญ]]
|[[ฤทธิ์ ลือชา]]||[[เคลลี่ ธนพัฒน์]]
|
|-
|แม่นม/นมขาว
|[[มาลี เวชประเสริฐ]]
|[[เฉลา ประสพศาสตร์]]||[[เมตตา รุ่งรัตน์]]
|
|-
|จ่าฮะ
|[[ล้อต๊อก]]
|[[อาฉี เสียงหล่อ]]||
|
|-
|ฉลาด
|[[สังข์ทอง สีใส]]
|[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]||
|
|}
ผู้ใช้นิรนาม