ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ่าโลกบันเทิง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
!ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2561
|-
| ขุนพล || [[กรุง ศรีวิไล]] || [[อานัส ฬาพานิช]] || [[มาซากิกันต์ นาคาโอะกันตถาวร]]
|
|-
|
|-
| น้ำฝน || [[โจ เสมอใจ]] || [[วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์]] || [[รมิดาทัศนียา ธีรพัฒน์การสมนุช]]
|
|-
| เสี่ยสำอาง || [[เด่น ดอกประดู่]] || [[สิทธิชัย ผาบชมภู]] || [[พบศิลป์ณัฐวัฒน์ โตสกุลเปล่งศิริวัธน์]]
|
|-
| ขบวน || [[ทูน หิรัญทรัพย์]] || [[ศิระ รัตนโภคาสถิต]] || [[สุรศักดิ์ภูษณะ สุวรรณวงษ์บัวงาม]]
|
|-
| ขันทอง || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]] || [[มิณฑิตา วัฒนกุล]] || [[ดารินปริตา ดารากานต์ไชยรักษ์]]
|
|-
|
|-
| สิงโต || [[สมชาย สามิภักดิ์]] || [[อรรถชัย อนันตเมฆ]]||[[กรเศก โคนินท์]]
|
|-
|เสธ.โต
|[[พิภพ ภู่ภิญโญ]]
|[[ฤทธิ์ ลือชา]]||
|
|-
ผู้ใช้นิรนาม