ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโกะ-ซูซากุ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''พระชายา''' (''Nyōgō'') : [[ฟุจิวะระ โนะ คิชิ]] (Fujiwara no Kishi) (สิ้นพระชนม์ก่อนพระสวามีจะขึ้นสืบราชบัลลังก์) (1007 - 1025) ธิดาคนที่ 4 ของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]]
** พระราชโอรสองค์ที่ 1 : [[จักรพรรดิโกะ-เรเซ|เจ้าชายชิกะฮิโตะ]] (ต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-เรเซ]]) (Emperor Go-Reizei) จักรพรรดิองค์ที่ 70 (1025 - 1068)
* '''จักรพรรดินี''' (''Kōgō'') : [[:en:Princess Teishi|เจ้าหญิงเทชิ]] (Imperial Princess Teishi) (1013 - 1094) พระธิดาองค์ที่ 3 ของ [[จักรพรรดิซังโจ]] จักรพรรดิองค์ที่ 67
** พระราชโอรสองค์ที่ 2 : [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ|เจ้าชายทะกะฮิโตะ]] (ต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]]) (Emperor Go-Sanjō) จักรพรรดิองค์ที่ 71 (1034 - 1073)
 
ผู้ใช้นิรนาม