ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉันทนา กิติยพันธ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2558 [[แหวนทองเหลือง]] (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) [[ช่อง 8]] - (อาร์เอส)
* พ.ศ. 2559 [[แม่นาก]] (เสน่ห์ โกมารชุน) [[ช่อง 8]] - (อาร์เอส) รับบท ป้าเงิน
* พ.ศ. 2561 [[ริมฝั่งน้ำ]] (ธุวดารา) [[ช่อง 3]] - (เป่า จิน จง) รับบท กรรณิการ์ ปฏิพันธวี (เอี้ยง)
 
=== ผลงานภาพยนตร์ ===
ผู้ใช้นิรนาม