ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| label17 = {{#if:{{{เกิด|}}}|เกิด}}
| data17 = {{br separated entries| {{{เกิด|}}} | {{{สถานที่เกิด|}}} }}
| label1918 = {{#if:{{{อสัญกรรม|}}}|อสัญกรรม}}
| label18 =
| data1918 = {{br separated entries| {{{อสัญกรรม|}}} |{{{สถานที่|}}} }}
| data18 =
| label19 = ฝังศพ
| label19 = {{#if:{{{อสัญกรรม|}}}|อสัญกรรม}}
| data2719 = {{{ตระกูลฝังศพ|}}}
| data19 = {{br separated entries| {{{อสัญกรรม|}}} |{{{สถานที่|}}} }}
| label20 = ฝังศพ{{#if:{{{บิดา|}}}|บิดา}}
| data20 = {{{ฝังศพบิดา|}}}
|label21 = {{#if:{{{บิดาบุญธรรม|}}}|บิดาบุญธรรม}}
| label21 =
|data21 = {{{บิดาบุญธรรม|}}}
| data21 =
| label22 = {{#if:{{{บิดามารดา|}}}|บิดามารดา}} {{#if:{{{บิดาบุญธรรม|}}}|บิดาบุญธรรม}}
| data22 = {{{บิดา|}}} {{{บิดาบุญธรรมมารดา|}}}
| label23 = {{#if:{{{มารดามิได|}}}|มารดา[[มิได]]}}{{#if:{{{คู่สมรส|}}}|คู่สมรส}}
| data23 = {{{มารดามิได|}}}{{{คู่สมรส|}}}
| label2426 = {{#if:{{{มิไดบุตร-ธิดา|}}}|[[มิได]]}}{{#if:{{{คู่สมรส|}}}|คู่สมรสบุตร-ธิดา}}
| data24 26 = {{{มิได|}}}{{{คู่สมรสบุตร-ธิดา|}}}
| label18label27 =
| label25 = {{#if:{{{บุตร-ธิดา|}}}|บุตร-ธิดา}}
| data2628 = {{#if:{{{signature|}}} |[[ไฟล์:{{{signature}}}|128px|alt={{{signature_alt|}}}]]}}
| data25 = {{{บุตร-ธิดา|}}}
| label2729 = {{#if:{{{ตระกูล|}}}|ตระกูล}}
| label26 =
| data29 = {{{ตระกูล|}}}
| data26 = {{#if:{{{signature|}}} |[[ไฟล์:{{{signature}}}|128px|alt={{{signature_alt|}}}]]}}
| label27 = {{#if:{{{ตระกูล|}}}|ตระกูล}}
| data27 = {{{ตระกูล|}}}
| belowstyle =
| below = {{{หมายเหตุ|}}}
ผู้ใช้นิรนาม