ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| label21 =
| data21 =
| label22 = {{#if:{{{บิดา|}}}|บิดา}} {{#if:{{{บิดาบุญธรรม|}}}|บิดาบุญธรรม}}
| data22 = {{{บิดา|}}} {{{บิดาบุญธรรม|}}}
| label23 = {{#if:{{{มารดา|}}}|มารดา}}
| data23 = {{{มารดา|}}}
| label24 = {{#if:{{{มิได|}}}|[[มิได]]}}{{#if:{{{คู่สมรส|}}}|คู่สมรส}}
ผู้ใช้นิรนาม