ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตะกั่วป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกเคียนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอตะกั่วป่า
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางนายสี
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,066
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,046
| align=right | 10,820
|-
| align=center |2 || บางม่วง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,043
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,121
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,146
| align=right | 10,235
|-
| align=center |3 || ตะกั่วป่า
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,769
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,393
| align=right | 8,469
|-
| align=center |4 || โคกเคียน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,804
| align=right | 5,747
|-
| align=center |5 || คึกคัก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,409
| align=right | 5,172
|-
| align=center |6 || บางไทร
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,876
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,753
| align=right | 2,752
|-
| align=center |7 || ตำตัว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,623
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,574
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,554
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,583
| align=right | 1,581
|-
| align=center |8 || เกาะคอเขา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 873
| align=right | 854
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 49,154 ||align=right style="background:#cccccc;" | 150,712 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,184 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,836|| align=right style="background:#cccccc;" | 149,676 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,092 || align=right style="background:#cccccc;" | 148,798 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 147,396 ||
|}
 
== หมายเหตุ ==
1,238

การแก้ไข