ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูโจ มิจิอิเอะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ก่อนหน้า = [[โคะโนะเอะ อิเอะซะเนะ]]
|ถัดไป = [[โคะโนะเอะ อิเอะซะเนะ]]
|ดำรงตำแหน่ง1 = 17 เมษายน พ.ศ. 1778 – 6 เมษายน พ.ศ. 1780
|ระยะเวลา1 = 1 ปี 354 วัน
|ก่อนหน้า1 = [[คุโจ โนะริซะเนะ]]
|ถัดไป1 = [[โคโนะเอะ อิเอะซะเนะ]]
|จักรพรรดิ1 = [[จักรพรรดิชิโจ]]
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม