ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียงลำดับแบบผสาน"

→‎ขั้นตอนวิธี: ลบข้อความไม่จำเป็นออก
(→‎การวิเคราะห์: แก้ไขให้หัวข้อสื่อความหมายดีขึ้น "การวิเคราะห์" เป็น "เชิงวิเคราะห์")
(→‎ขั้นตอนวิธี: ลบข้อความไม่จำเป็นออก)
## ถ้ามีข้อมูลมากกว่านั้น ให้แบ่งเป็นสองส่วน แล้วทำ[[การเวียนบังเกิด]]
# ''(ขั้นตอนเอาชนะ)'' เมื่อถึงขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลสองส่วน (โดยที่แต่ละส่วนเรียงในส่วนของตัวเองเรียบร้อยแล้ว) ทำการรวมข้อมูลทั้งสองส่วนนั้นให้เป็นข้อมูลก้อนเดียวที่ทั้งก้อนนั้นเรียงลำดับแล้ว
 
<nowiki>===การอิมพลิเมนต์ แบบบนลงล่าง===</nowiki>
 
ตัวอย่างการอิมพลิเมนต์ด้วย[[รหัสเทียม]] ทำการเรียงลำดับด้วยการโยนลิสต์ข้อมูลไปที่ฟังก์ชัน MergeSort ผลลัพธ์ที่ออกจากฟังก์ชันนั้นคือข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว
ผู้ใช้นิรนาม