ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คทาแอสคลีเพียส"

หน้าใหม่: ไฟล์:Esclapius stick.jpg|thumb|left|250px|คทา หรือไม้เท้าของอัสคลิปิอุสที่มีงูพัน...
(หน้าใหม่: ไฟล์:Esclapius stick.jpg|thumb|left|250px|คทา หรือไม้เท้าของอัสคลิปิอุสที่มีงูพัน...)
(ไม่แตกต่าง)
160

การแก้ไข