ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลโอนิด เบรจเนฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|name = เลโอนิด เบรจเนฟ
<div class="center" style="font-size:smaller"> Леонид Брежнев {{ru icon}} </div>
| honorific-suffix=
| honorific-suffix={{small|[[วีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต]], [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน]]}}
|image =Leonid Brežněv (Bundesarchiv).jpg
|caption = เลโอนิด เบรจเนฟ ที่[[เบอร์ลินตะวันออก]]ในปี ค.ศ. 1967