ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,207
| align=right | 15,110
|-
| align=center |2 || บ้านไร่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,462
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,390
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,326
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,327
| align=right | 10,245
|-
| align=center |3 || แพงพวย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,941
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,953
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 9,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,014
| align=right | 8,950
|-
| align=center |4 || ท่านัด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,989
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,028
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,087
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,158
| align=right | 8,182
|-
| align=center |5 || ประสาทสิทธิ์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,812
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,875
| align=right | 7,867
|-
| align=center |6 || ดำเนินสะดวก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,607
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,724
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,767
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,870
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,943
| align=right | 8,071
|-
| align=center |7 || ดอนไผ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,407
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,408
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,475
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,489
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,548
| align=right | 7,566
|-
| align=center |8 || ขุนพิทักษ์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,095
| align=right | 7,080
|-
| align=center |9 || ศรีสุราษฎร์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,051
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,093
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,160
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,189
| align=right | 6,215
|-
| align=center |10 || ดอนคลัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,816
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,796
|-
| align=center |11 || บัวงาม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,344
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,331
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,324
| align=right | 4,334
|-
| align=center |12 || ตาหลวง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,650
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,691
| align=right | 3,715
|-
| align=center |13 || สี่หมื่น
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,126
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,142
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,172
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,200
| align=right | 3,223
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 93,638 ||align=right style="background:#cccccc;" | 150,712 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,184 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,836|| align=right style="background:#cccccc;" | 149,676 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,092 || align=right style="background:#cccccc;" | 148,798 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 147,396 ||
1,238

การแก้ไข