ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6725481 สร้างโดย 49.48.220.119 (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนพิทักษ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไผ่ (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอดำเนินสะดวก
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ดอนกรวย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |2 || บ้านไร่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,462
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |3 || แพงพวย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |4 || ท่านัด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,995
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |5 || ประสาทสิทธิ์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,745
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,777
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,779
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |6 || ดำเนินสะดวก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,389
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,574
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,607
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |7 || ดอนไผ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,213
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,288
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,407
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |8 || ขุนพิทักษ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,968
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |9 || ศรีสุราษฎร์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,896
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,976
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |10 || ดอนคลัง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,908
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |11 || บัวงาม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,301
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |12 || ตาหลวง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,566
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,620
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |13 || สี่หมื่น
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,031
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 93,638 ||align=right style="background:#cccccc;" | 150,712 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,184 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,836|| align=right style="background:#cccccc;" | 149,676 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,092 || align=right style="background:#cccccc;" | 148,798 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 147,396 ||
|}
 
==ดูเพิ่ม==
1,238

การแก้ไข