ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 91 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
เพิ่มประวัติความเป็นมาของพิษวิทยา
(เพิ่มความหมายของพิษวิทยา)
(เพิ่มประวัติความเป็นมาของพิษวิทยา)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พิษวิทยา''' ({{lang-en|Toxicology}} มาจากคำว่า toxicos และ logos ในภาษากรีก) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อาการพิษ กลไกการเกิดพิษ วิธีการรักษา และการตรวจสอบ[[ความเป็นพิษ]]ของสาร
== ประวัติความเป็นมาของพิษวิทยา ==
 
<!---
22

การแก้ไข