ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทพวน"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
# นครนายก( อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา)
# ปราจีนบุรี (อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี )
# ฉะเชิงเทรา ( อำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต)
# ลพบุรี ( อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง)
# ราชบุรี
ผู้ใช้นิรนาม