เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

พงศ์ประยูร ราชอาภัย
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2496|4|30}}
| birth_place = [[จังหวัดเชียงใหม่]]
| nickname = ดอนพงศ์
| death_date =
| death_place =
ผู้ใช้นิรนาม