ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ความหมายอื่น||นิกายหนึ่งในพุทธศาสนา|นิชิเร็ง}}
[[ไฟล์:Nichiren statue Japan.jpg|thumb|right|อนุสาวรีย์พระนิชิเร็น ด้านนอกฮอนโนะจิ ใน อำเภอเทะระมะชิ [[กรุงเกียวโต]]]]
'''พระนิชิเร็ง''' ({{lang-ja|(日蓮)}}) หรือ '''พระนิชิเร็งไดโชนิน''' (สำหรับใช้ในนิกาย[[นิชิเร็นโชชูเร็งโชชู]]) เป็นพระ[[ภิกษุ]][[ชาวญี่ปุ่น]] ซึ่งนิกาย[[นิชิเร็งโชชู]]เชื่อว่าท่านเป็น[[พระพุทธเจ้า]]แท้จริง ท่านคือผู้สถาปนาและริเริ่มเผยแผ่คำสอน "[[นะมุเมียวโฮเร็งเงะเคียว|นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว]]" บนพื้นฐานของ[[สัทธรรมปุณฑริกสูตรปุณฑรีกสูตร]] อันเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกาย[[นิชิเร็ง]] ซึ่งปัจจุบันได้แตกกิ่งก้านออกไปเป็นนิกายย่อย ๆ ประมาณ 32 นิกายในญี่ปุ่น และมีหลายลัทธิยืมคำสอนของท่านไปใช้ด้วย นิกายหลัก ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ [[นิชิเร็งโชชู]] และ [[นิชิเร็งชู]] แต่นิกายแรกจะเป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะมีสานุศิษย์กระจายอยู่ทั่วโลกแม้แต่ในเมืองไทย
 
ตลอดชีวิตของพระนิชิเร็งฯเร็ง ท่านทุ่มเทเผยแผ่คำสอน โดยท่านเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นละทิ้งคำสอนของนิกายและความเชื่อต่าง ๆ หันมายึดมั่นใน''สัทธรรมปุณฑริกสูตรปุณฑรีกสูตร''แต่เพียง[[พระสูตร]]เดียว เพราะท่านกล่าวว่าเป็นพระสูตรที่สูงส่งที่สุดและเป็นเจตนาที่แท้จริงของ[[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]] เมื่อทำเช่นนั้นแล้วจึงจะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสงบสุข มั่นคง รอดพ้นจากปัญหานานาประการทั้งจากภัยธรรมชาติ ฤดูกาลแปรปรวน โรคระบาด เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง กบฏภายใน และภัยจาก[[จักรวรรดิมองโกล]] ซึ่งญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
 
แต่หนทางในการเผยแผ่คำสอนของพระนิชิเร็งไม่เรียบง่าย บางครั้งถึงขั้นต้องแลกกับชีวิต ด้วยเหตุนี้วงการพุทธศาสนามหายานจึงสดุดีท่านว่า ''ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรปุณฑรีกสูตร''
 
== ภูมิหลัง ==
[[ไฟล์:Nichirendishonin.gif|thumb|left|พระนิชิเร็น]]
พระนิชิเร็งเกิดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1222 (พ.ศ. 1765) หรือปีที 1 แห่งสมัยโจโอ ในยามรุ่งอรุณ เป็นบุตรชาวประมง หมู่บ้านโตโจ ตำบลนางาสะ เมืองอาวะ (ปัจจุบันคือ[[จังหวัดชิบะ]]) ประเทศญี่ปุ่น นามในวัยเด็กคือ'''เซ็นนิชิ มาโร''' นามพ่อคือโยมบิดาชื่อมิคุนิ โนะ ไทฝุ ชิเงะทาดะ นามแม่คือโยมมารดาชื่ออุเมะงิขุ
 
พระนิชิเร็งออกจากบ้านเพื่อศึกษาเล่าเรียน ณ วัดเซอิโซจิเมื่ออายุได้ 12 ปี หลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจึงบรรพชาเป็นภิกษุเมื่ออายุ 16 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น'''เซโชโบะ เร็นโช''' โดยมีพระอาจารย์นามโดเซ็นโบะคอยดูแลสั่งสอน และเพื่อหวังให้การศึกษาคำสอนศาสนาพุทธลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นท่านจึงเริ่มไปเยือนวัดและนิกายต่างๆต่าง ๆ ในเมืองคามาคูระ เกียวโต นาราและภูเขาฮิเออิ
 
== สถาปนาคำสอน ==
พระนิชิเร็งสถาปนาคำสอนเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1253 (พ.ศ. 1796) หรือปีที่ 5 แห่งสมัยเค็นโช พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น '''นิชิเรนเร็ง''' ขณะอายุได้ 32 ปี ซึ่ง''นิชิ''แปลว่าดวงอาทิตย์ ''เร็นเร็ง''แปลว่าดอกบัว (แห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร)
 
ท่านเริ่มเทศนาประกาศคำสอนของท่านครั้งแรก ณ วัดเซอิโซจิ วัดที่ท่านได้รับการศึกษาในวัยเด็กนั่นเอง ท่านได้เริ่มประณามคำสอนนิกายต่าง ๆ ต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกและอย่างต่อเนื่องด้วยการท้าพระภิกษุในนิกายต่างๆ มาโต้วาทีธรรม ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความไม่พอใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มผู้นับถือนิกายเหล่านั้นเป็นอย่างมากและนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น
 
== เหตุการณ์สำคัญ ==
ในชีวิตพระนิชิเรนฯเร็งมีเหตุการณ์สำคัญๆหลายครั้ง ซึ่งนิกายนิชิเรนเรียกว่า'''การบีฑาธรรม''' ตัวอย่างเช่น
* ถูกซามูไรรุมทำร้ายกลางดึก ณ ที่พักที่มัตสึบางะยัตสึ
* ต้องโทษประหารชีวิตโดยการตัดคอที่ทัตซูโนะคูชิ แต่ประหารไม่สำเร็จ
นิกาย[[นิชิเร็งโชชู]] นั้นเชื่อว่า พระนิชิเรนเป็นพระพุทธสมัยธรรมปลาย (1500 ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน) เดิม โดยเชื่อว่าคำสอนของพระศากยมุนีพุทธเจ้าก่อนหน้าสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นเพียงคำสอนชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรถูกเทศนาก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 8 ปี
 
== แต่งตั้งพระสงฆ์ภิกษุอาวุโส 6 รูป ==
ก่อนที่พระนิชิเรน จะดับขันธ์ท่านได้ทำการแต่งตั้งพระสงฆ์ภิกษุอาวุโส 6 รูปขึ้นเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการเผยแผ่คำสอนของท่านต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย
* [[พระนิกโคกโก]] - ก่อตั้ง[[นิชิเรนโชชู]] และ [[วัดไทเซขิจิ]]
* [[พระนิตโช]] - ภายหลังเป็นลูกศิษย์พระนิกโคกโก
* [[พระนิโคโก]] - ก่อตั้ง[[นิชิเรนชู]] และเป็นเจ้าอาวาส[[วัดคุอนจิ]]
* [[พระนิชโช]] - ก่อตั้ง[[นิชิเรนชู]]
* [[พระนิชิโร]] - ก่อตั้ง[[นิชิเรนชู]]
* [[พระนิชิจิ]] - ภายหลังเดินทางไป[[ประเทศจีน]]
 
== มรณภาพ ==
== การดับขันธ์ ==
พระนิชิเร็นไดโชนินดับขันธ์เร็งมรณภาพ ณ คฤหาสน์ของอิเคงามิ มูเนนากะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1282 (พ.ศ. 1825) เวลา 8.00 นาฬิกาน. รวมสิริอายุได้ 60 ปี โดยก่อนการดับขันธ์พระนิชิเรนฯมรณภาพท่านได้เทศนาริชโชอันโกกุรอนให้แก่สานุศิษย์ที่มารวมตัวกันเป็นครั้งสุดท้าย มีตำนานที่เล่าต่อกันมาว่ายามที่ท่านดับขันธ์มรณภาพนั้นเกิดแผ่นดินไหวชนิดไม่รุนแรง และดอกซากุระในสวนคฤหาสน์อิเคงามิผลิบานนอกฤดูกาล
 
== อ้างอิง ==
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
{{สืบตำแหน่ง|ตำแหน่ง=[[พระสังฆราชแห่งนิชิเรนโชชู]] |ปี=[[พ.ศ. 1796]] - [[พ.ศ. 1825]] |ก่อนหน้า=ไม่มี (องค์แรก)|ถัดไป=[[พระนิกโค โชนิน]]}}
|ตำแหน่ง=[[สังฆนายกแห่งนิชิเร็งโชชู]]
|ปี= พ.ศ. 1796-1825
|ก่อนหน้า=ไม่มี
|ถัดไป=[[พระนิกโก]]
}}
{{จบกล่อง}}
{{เทพในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น}}
 
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาว{{เทพในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น]]}}
{{birth|1222}}{{death|1282}}
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายนิชิเร็ง]]
[[หมวดหมู่:สังฆนายกแห่งนิชิเร็งโชชู]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายนิชิเร็ง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคคะมะกุระ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดชิบะ]]