ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

บรรทัด 126:
 
=== ''' ส่วนงานอื่นๆ ''' ===
* ศุนย์ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
* โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
* ศูนย์วิจัยประชากรและสังคมกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม