ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหวนทองเหลือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| screenplay =
| narrator =
| starring = ''' พ.ศ. 2516 ''' <br> [[ไชยา สุริยัน]] </br> [[นัยนา ชีวานันท์]] </br> [[อดุลย์ ดุลยรัตน์]] </br> [[เยาวเรศ นิสากร]] </br> [[เชาว์ แคล่วคล่อง]] </br> [[มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา]] </br> [[จุรี โอศิริ]] </br> [[สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม]] </br> [[เมืองเริง ปัทมินทร์]] </br>[[สมพล กงสุวรรณ]]</br>[[เสถียร ธรรมเจริญ]]</br>[[ชูศรี มีสมมนต์]]</br>[[ภาณุวัฒน์ มังคลารัตน์]]</br>[[เขมิกา กุญชร ณ อยุธยา]]<br> ''' พ.ศ. 2547 '''<br> [[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]]<br>[[กมลชนก โกมลฐิติ]]<br>ปกรณ์ พรพิสุทธิ์<br>[[วรุฒ วรธรรม]]<br>[[เขตต์ ฐานทัพ]]<br>[[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]]<br>[[สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์]]<br>[[กชกร นิมากรณ์]]<br> [[อัญชลี ไชยศิริ|อัญชลี ชัยศิริ]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>ประภารัตน์ รัตนธาดา<br>[[ปทุมวดี โสภาพรรณ]]<br>[[น้ำเงิน บุญหนัก]]<br>[[เยาวเรศ นิสากร]]<br>[[มารศรี ณ บางช้าง]]
 
| music =
ผู้ใช้นิรนาม