ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาณุเดช วัฒนสุชาติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2540 สองนรี ช่อง 3
* 2540 มณีเนื้อแท้ (พ่อนางเอก) ช่อง 7
* 2540 [[สัมปทานหัวใจ]] คู่กับ [[แวร์ โซว]] ช่อง 7
* 2540 จินตปาตี ช่อง 3
* 2540 เขมรินทร์ อินทิรา ช่อง 5 (รับเชิญ)
ผู้ใช้นิรนาม