ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาญจนาพร ปลอดภัย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2538 ไฟต่างสี ช่อง 3
* 2538 ฝนปลายฟ้า ช่อง 3
* 2538 [[ผู้ชายไม้ประดับ]] ช่อง 7 รับบทเป็น คุณหญิงเบญจาภา คู่กับ [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]]
* 2539 [[ทรายสีเพลิง]] ช่อง 3 รับบทเป็น เสาวนีย์ พรหมมาศนารายณ์ คู่กับ [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]]
* 2539 จงรัก ช่อง 5
ผู้ใช้นิรนาม