ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นพระศรีมหาโพธิ์"

| [[พระกกุสันธพุทธเจ้า]] || [[พฤกษ์]] ({{lang-pi|สิรีส}})
|-
| [[พระโกนาคมนพุทธเจ้า]] || [[มะเดื่อชุมพร]] ({{lang-pi|อุทุมฺพร}})
|-
| [[พระกัสสปพุทธเจ้า]] || [[ไทรบันยัน]] ({{lang-pi|นิโคฺรธ}})
|-
| [[พระโคตมพุทธเจ้า]] || [[โพ]] ({{lang-pi|อสฺสตฺถ}})