ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นพระศรีมหาโพธิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[พระกกุสันธพุทธเจ้า]] || [[พฤกษ์]] ({{lang-pi|สิรีส}})
|-
| [[พระพุทธเจ้าพระโกนาคมนพุทธเจ้า]] || [[ดีปลีมะเดื่อ]] ({{lang-pi|อุทุมฺพร}})
|-
| [[พระพุทธเจ้าพระกัสสปพุทธเจ้า]] || [[ดีปลีไทร]] ({{lang-pi|นิโคฺรธ}})
|-
| [[พระโคตมพุทธเจ้า]] || [[โพ]] ({{lang-pi|อสฺสตฺถ}})