ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

เพิ่มขึ้น 69 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
''กบิลพัสดุ์'' แปลตามศัพท์ว่า "ที่อยู่ของ[[กบิลดาบส]]"เพราะบริเวณที่ตั้งเมืองนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของ[[ดาบส]]ชื่อ ''กบิล'' พวกเจ้า[[ศากยะ]]ได้มาจับจองตั้งเป็นเมืองขึ้นและตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่ากบิลพัสดุ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่[[กบิลดาบส]]
 
== ความ{{สถานที่สำคัญ ==ในพุทธภูมิ}}
= ความสำคัญ =
{{โครงส่วน}}
ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่หนักแน่นว่าสถานที่ปัจจุบันที่ใช้เป็นสังเวชนียสถานเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแสวงบุญของชาวพุทธนั้น
161

การแก้ไข