ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* แม่เบี้ย (2534) ช่อง 7
* [[บ่วง (ละครโทรทัศน์) | บ่วง]] (2535) ช่อง 3
* เณรน้อย (2535) ช่อง 3
* ถ่านเก่าไฟใหม่ (2535) ช่อง 3
* [[ไฟรักอสูร]] (2535) ช่อง 3 ''รับเชิญ''
ผู้ใช้นิรนาม