ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศแคเมอรูน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{bar percent|[[โปรเตสแตนต์]]|blue|30}}
{{bar percent|[[ศาสนาอิสลามในแคเมอรูน|อิสลาม]]|green|18}}
{{bar percent|[[อศาสนาการไม่มีศาสนา|ไม่มีศาสนา]]|black|6}}
{{bar percent|[[Traditional African religion|Folk]]|red|3}}
{{bar percent|[[Freedom of religion|Other]]|gray|3}}
694

การแก้ไข