ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอินทราชา"

 
== พระราชกรณียกิจ ==
{{แม่แบบ:พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ}}
 
=== ด้านการปกครอง ===
เมื่อปี พ.ศ. 1962 [[พระมหาธรรมราชาที่ 3]] เสด็จสวรรคต [[หัวเมืองเหนือ]]ทั้งปวงเป็นจลาจลอันเนื่องมาจาก[[พระยาบาลเมือง]]และ[[พระยารามแห่งสุโขทัย|พระยาราม]]พระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 3 แย่งชิงราชสมบัติแห่ง[[กรุงสุโขทัย]]กัน เป็นเหตุให้พระองค์ต้องเสด็จขึ้นไปถึง[[เมืองพระบาง]] แล้วทรงไกล่เกลี่ยให้พระยาบาลเมืองเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[กรุงสุโขทัย]]ครองเมือง[[พิษณุโลก]]อันเป็นเมืองหลวงและให้พระยารามเป็นเจ้าเมือง[[สุโขทัย]]อันเป็นเมืองเอก
6,428

การแก้ไข