ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
* โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
* โรงเรียน[[วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่]]
* โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
* โรงเรียนศรีธนาวิทยาลัยเชียงใหม่
8

การแก้ไข