ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัลแกรนด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
 
=== อาคารสำนักงาน ===
* '''อาคาร จีแลนด์ ทาวเวอร์''' ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก ติดกับเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เป็นอาคารสำนักงานแบบ 2 อาคารฐานเดียว ความสูง 26 และ 36 ชั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วโครงสร้างอาคารเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560สมบูรณ์แล้ว
* '''อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส''' ตั้งอยู่ในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารสำนักงานแบบ 2 อาคารฐานเดียว ความสูง 34 และ 36 ชั้น ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว และอาคารนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานบริหารโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
* '''อาคาร ยูนิลีเวอร์เฮาส์''' ตั้งอยู่บริเวณปากซอยพระราม 9 ซอย 3 เป็นอาคารสำนักงานแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสูง 12 ชั้น ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว โดย [[ยูนิลีเวอร์]] ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เช่าเหมาอาคารเพื่อใช้งานเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งย้ายมาจาก[[ธนาคารไทยพาณิชย์|อาคารเอสซีบี ปาร์ค พลาซา]]เดิม
=== ศูนย์การค้า ===
* [[เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9|'''เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9''']] ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก เป็นอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานความสูง 15 ชั้น ภายในประกอบไปด้วย [[ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน]] ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ลานไอซ์สเก็ต ศูนย์สุขภาพ สถาบันความงาม และศูนย์การศึกษา ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของ [[เซ็นทรัลพัฒนา]]
* '''เดอะ ช้อปเปส แอท เบล แกรนด์ พระราม 9''' ตั้งอยู่ในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารศูนย์การค้าความสูง 4 ชั้น โดยเป็นฐานใหญ่ของโครงการ เบล แกรนด์ อเวนิว ภายในประกอบไปด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต "วิลล่า มาร์เก็ต" ร้านค้า ร้านอาคาร สถาบันความงาม และลานกิจกรรม ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว
=== อาคารใช้สอยอื่นๆ ===
* '''''อาคารที่พักอาศัย เบล แกรนด์ อเวนิว''''' ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารที่พักอาศัย 8 อาคาร ปัจจุบันเปิดใช้งานบางส่วน และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559
* [[ซุปเปอร์ ทาวเวอร์|'''เดอะ ซุปเปอร์ ทาวเวอร์''']] ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 9 ซอย 3 เป็นอาคารระฟ้าแบบประสมความสูง 125 ชั้น 615 เมตร ภายในประกอบไปด้วย ศูนย์แสดงสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ร้านค้า ร้านอาหาร สถาบันความงาม โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้องพักให้เช่า และหอชมทิวทัศน์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตเพื่อเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 25622564
* '''โรงแรมนิวเวิลด์ แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพ''' ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 9 ซอย 3 เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 260 ห้อง ความสูง 32 ชั้น บริหารงานโดยกลุ่มโรงแรมโรสวู๊ด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561
 
10,197

การแก้ไข