ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลหญิงเอวีซีคัพ 2016"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|Consol=รอบชิงอันดับ 3
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
|18 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|'''{{vbw|JPNTHA}}'''|'''3'''|{{vbw|IRIKAZ}}|10
|18 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|VIEIRN}}|0|'''{{vbw|KAZKOR}}'''|'''3'''
|18 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|'''{{vbw|THATPE}}'''|'''30'''|{{vbw|KORJPN}}|03
|18 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|'''{{vbw|CHNVIE}}'''|'''30'''|{{vbw|TPECHN}}|03
<!--semi finals -->
|19 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|JPNTHA}}'''|13|{{vbw|KAZKOR}}|'''30'''
|19 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|THAJPN}}|20|'''{{vbw|CHN}}'''|'''3'''
<!--final -->
|20 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|KAZTHA}}|03|'''{{vbw|CHN}}'''|'''30'''
<!--third place -->
|20 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|JPNKOR}}|03|'''{{vbw|THAJPN}}'''|'''30'''
}}
 
|Consol=รอบชิงอันดับ 7
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
|19 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|'''{{vbw|IRIKAZ}}'''|'''3'''|{{vbw|VIEIRN}}|10
|19 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|'''{{vbw|KORTPE}}'''|'''0'3''|{{vbw|TPEVIE}}|30
<!--fifth place-->
|20 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|IRIKAZ}}|13|{{vbw|TPE}}|'''30'''
<!--seventh place -->
|20 กันยายน – [[จังหวัดหวิญฟุก|หวิญฟุก]]|{{vbw|VIEIRN}}|'''3'''|{{vbw|KORVIE}}|20
}}
 
===รอบก่อนรองชนะเลิศ===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|18 ก.ย.|12.00|{{vbw-rt|JPNTHA}}|3–10|{{vbw|IRIKAZ}}|25–21|20–2511|25–2115|25–2118|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bullentin_No-5.pdf รายงาน]}}
{{Vb res 51|18 ก.ย.|14.30|{{vbw-rt|CHNIRN}}|3–00–3|{{vbw|TPEKOR}}|25–1915–25|25–1512–25|25–1217–25|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bullentin_No-5.pdf รายงาน]}}
{{Vb res 51|18 ก.ย.|18.00|{{vbw-rt|THATPE}}|3–00–3|{{vbw|KORJPN}}|25–620–25|25–1223–25|25–2023–25|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bullentin_No-5.pdf รายงาน]}}
{{Vb res 51|18 ก.ย.|20.30|{{vbw-rt|VIE}}|0–3|{{vbw|KAZCHN}}|23–12–25|23–13–25|23–15–25|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bullentin_No-5.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบจัดอันดับ 5–8===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|19 ก.ย.|12:00|{{vbw-rt|KORKAZ}}|0–33–0|{{vbw|TPEIRN}}|20–2525–20|17–2525–20|18–2525–15|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No6.pdf รายงาน]}}
{{Vb res 51|19 ก.ย.|14:30|{{vbw-rt|IRITPE}}|3–10|{{vbw|VIE}}|25–19|14–25|32–30|25–2320|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No6.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบรองชนะเลิศ===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|19 ก.ย.|18.00|{{vbw-rt|THA}}|2–33–0|{{vbw|CHNKOR}}|21–2525–20|25–2317|25–18|21–25|13–15|[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No6.pdf รายงาน]}}
{{Vb res 51|19 ก.ย.|20.30|{{vbw-rt|JPN}}|1–0–3|{{vbw|KAZCHN}}|25–19|11–25|21–16–25|16–25|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No6.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบชิงอันดับที่ 7===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|20 ก.ย.|14:30|{{vbw-rt|VIEIRN}}|3–20|{{vbw|KORVIE}}|25–17|25–27|23–2520|25–1821|15–8||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No7.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบชิงอันดับที่ 5===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|20 ก.ย.|12.00|{{vbw-rt|IRIKAZ}}|1–33–0|{{vbw|TPE}}|21–2525–23|21–2525–20|25–2322|22–25||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No7.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบชิงอันดับที่ 3===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|20 ก.ย.|18.00|{{vbw-rt|JPNKOR}}|0–3|{{vbw|THAJPN}}|22–2525–20|16–2525–15|17–2525–17|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No7.pdf รายงาน]}}
|}
 
===รอบชิงชนะเลิศ===
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|20 ก.ย.|20.30|{{vbw-rt|KAZTHA}}|0–33–0|{{vbw|CHN}}|19–2525–23|19–2525–20|13–2525–23|||[http://asianvolleyball.net/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin-No7.pdf รายงาน]}}
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม