ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพิธีการทูต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 | ชื่อหน่วยงาน = กรมพิธีการฑูต | ช...)
 
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมพิธีการฑูตทูต
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Department of Protocol
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ตรา = กระทรวงการต่างประเทศ.jpg
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย = ตรากรมพิธีการฑูตทูต
| วันก่อตั้ง = [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2418]]
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = เลขที่ 443 [[ถนนศรีอยุธยา]] [[แขวงทุ่งพญาไท]] [[เขตราชเทวี]] [[กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร]] 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| งบประมาณ =
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายรุจ ธรรมมงคล<ref>www.mfa.go.th/main/th/org-chart</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รองอธิบดีกรมพิธีการฑูตทูต
| หัวหน้า2_ชื่อ =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมพิธีการฑูตทูต''' มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย
==ภารกิจ และหน้าที่==
*ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
*ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
*ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
==หน่วยงานในสังกัดกรมพิธีการฑูตทูต==
* สำนักงานเลขานุการกรม
*กองแบบพิธี
146,814

การแก้ไข