ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยอ"

เพิ่มขึ้น 131 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
 
* '''บุญข้าวสาก''' เป็นประเภณีที่มีขึ้นหลังจากการดำนาเสร็จสิ้น ประมาณเดือน สิงหาคม
* '''บุญข้าวจี่''' มีขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ ประมาณเดือนช่วงวันเพ็ญเดือน ธันวาคม3 เป็น[[วันมาฆบูชา]] รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ
 
นอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่นๆ ซึ่ได้รับอิทธิพลจากประเพณีของชาวพื้นถิ่นรอบๆนั้น รวมไปถึง วัฒนธรรมไทยเกือบทั้งหมด
ผู้ใช้นิรนาม