ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบภูมิคุ้มกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ย้าย|วิกิตำรา}}
{{ปรับรูปแบบ}}
'''ระบบภูมิคุ้มกัน''' หรือ [[(immune system]]) คือระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายเราได้ เช่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ [[แบคทีเรีย]] [[ไวรัส]] [[ปรสิต]] [[รา]] [[พยาธิ]] รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เช่น เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็น[[มะเร็ง]] อวัยวะของผู้อื่นที่[[การปลูกถ่ายอวัยวะ|ปลูกถ่าย]]เข้ามาในร่างกาย การได้รับเลือดผิดหมู่ [[สารก่อภูมิแพ้]] ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายยังไม่รู้จัก เรียกว่า [[antigenแอนติเจน]] (antigen)
 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งภายในและภายนอกร่างกายเต็มไปด้วย[[จุลินทรีย์]]ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่รอบตัวเราเหล่านี้ไม่ใช่เชื้อก่อโรคแต่ประการใด แต่ก็มีจุลินทรีย์อีกมากมายที่ก่อให้เกิด[[โรคติดเชื้อ]] เรียกว่า[[เชื้อโรค]]
 
เพื่อป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคเหล่านี้ มนุษย์เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่อย่างทรงประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคออกไป หากภูมิคุ้มกันบกพร่อง แม้จะพัฒนา[[ยาต้านจุลชีพ]]ที่ดีเลิศเพียงใด ก็อาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตคนเราจากโรคติดเชื้อไว้ได้ เพราะการที่จะหายจากโรคติดเชื้อได้นั้น ภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญที่สุด
 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งภายในและภายนอกร่างกายเต็มไปด้วย[[จุลินทรีย์]]ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่รอบตัวเราเหล่านี้ไม่ใช่เชื้อก่อโรคแต่ประการใด แต่ก็มีจุลินทรีย์อีกมากมายที่ก่อให้เกิด[[โรคติดเชื้อ]] เรียกว่า[[เชื้อโรค]] เพื่อป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคเหล่านี้ มนุษย์เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่อย่างทรงประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคออกไป หากภูมิคุ้มกันบกพร่อง แม้จะพัฒนา[[ยาต้านจุลชีพ]]ที่ดีเลิศเพียงใด ก็อาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตคนเราจากโรคติดเชื้อไว้ได้ เพราะการที่จะหายจากโรคติดเชื้อได้นั้น ภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญที่สุด
==ระบบภูมิคุ้มกันแบ่งเป็น 2 ระบบ==
===1. [[Innate Immunity]]===
58

การแก้ไข