ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
population_census = 8,032,926
| population_census_year = 2544
| GDP_PPP_year = 25482560
| GDP_PPP = 267432.424 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]
| GDP_PPP_year = 2548
| GDP_PPP_rank = 34
| GDP_nominalGDP_PPP_per_capita = 31849,370 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]
| GDP_PPP_per_capita_rank = 8
| GDP_nominal_year = 25482560
| GDP_nominal_rank = 22
| GDP_PPP_per_capitaGDP_nominal = 32,962383.509 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_nominal_rank = 22
| GDP_PPP_per_capita_rank = 8
| GDP_nominal_per_capita = 3943,292786 ดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_nominal_per_capita_rank = 10
| Gini_year = 2555
| Gini = 30.5
ผู้ใช้นิรนาม