ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศมณฑลเพ่ย์"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นิคม |pushpin_map = China Jiangsu |pushpin_label = เพ่ยเสี้ยน |settlement_type = อำเภอ |name =...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นิคม |pushpin_map = China Jiangsu |pushpin_label = เพ่ยเสี้ยน |settlement_type = อำเภอ |name =...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม