ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารภูมิต้านทาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== อิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) ===
อิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) เป็นแอนติบอดีหลักที่หลั่งออกนอกร่างกาย พบใน[[น้ำลาย]] [[น้ำตา]] [[เหงื่อ]] [[น้ำนม]] [[เมือก]]<ref name="สสวท"></ref> [[น้ำอสุจิ]] และ[[สารคัดหลั่ง]]อื่นๆ นอกจากนี้ยังพบที่บริเวณ[[เยื่อเมือก]] (mucosal membrane) ที่บุ[[ทางเดินอาหาร]]และ[[ทางเดินหายใจส่วนบน|ทางเดินหายใจ]] ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมบริเวณชั้นเยื่อบุผิวเพื่อไม่ให้ผ่านเข้าไปในร่างกายได้ นอกจากนี้ IgA ใน[[น้ำนมแรก]] (colostrum) ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิด
 
IgA ที่พบในซีรั่มมักอยู่ในรูปของโมโนเมอร์ (โครงสร้างรูปตัว Y) สำหรับ IgA ที่หลั่งออกมา (secretory IgA) จะอยู่ในรูปไดเมอร์ ซึ่งก็คือโมโนเมอร์ 2 โมเลกุล (ตัว Y สองตัว) เชื่อมกันด้วย'''สายเชื่อม''' (joining chain หรือ J chain)
 
==== ขั้นตอนการหลั่ง IgA ออกมาที่ชั้นเนื้อเยื่อผิว ====
#[[พลาสมาเซลล์|เซลล์พลาสมา]]หลั่ง IgA ออกมาในรูปไดเมอร์
#IgA จะถูกลำเลียงไปสู่เนื้อเยื่อข้างใต้ชั้นเนื้อเยื่อผิว ซึ่งมักเป็นเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ช่องสืบพันธุ์ ต่อมน้ำนม ต่อมน้ำลาย และต่อมน้ำตา
#IgA เข้าไปเกาะกับตัวรับที่เรียกว่า'''พอลิเมอริก อิมมิวโนโกลบูลิน รีเซ็ปเตอร์''' (polymeric immunoglobulin receptor หรือ pIgR) บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เยื่อผิว และถูกรับเข้าไปในเซลล์โดยเอนโดไซโทซิส (receptor-mediated endocytosis)
#IgA ถูกปล่อยออกสู่ด้านนอกของเซลล์เยื่อผิว โดย pIgR ส่วนหนึ่งจะหลุดติดไปพร้อมกับ IgA ด้วย กลายเป็นส่วนที่เรียกว่า'''ตัวคัดหลั่ง''' (secretory component) ทำหน้าที่ช่วยปกป้อง IgA จากกรดและ[[เอนไซม์]]ในทางเดินอาหาร
 
== ดูเพิ่ม ==
58

การแก้ไข