ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรซิเดนต์อีวิล (วิดีโอเกม พ.ศ. 2539)"