ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล"

! ปี พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบท !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "1" align = "center"| 2555 || align = "center"| [[ไฟมาร]] || align = "center"| ภรต || align = "center"|
|-
| rowspan = "4" align = "center"| 2556 || align = "center"| [[ร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวง]] || align = "center"| ชายธง || align = "center"|
ผู้ใช้นิรนาม