ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยคม (บริษัท)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* [[บริษัท ลาว โทรคมนาคม จำกัด]] (Lao Telecommunications Co., Ltd. - LTC)
LTC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Shenington กับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ เพื่อดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรในประเทศลาว โดยมีบริการต่างๆประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานระบบ Public Switched Telephone Network (PSTN), บริการโทรศพท์เคลื่อนที่ทั้ง Postpaid และ Prepaid ในระบบ [[GSM 900]], International Direct Dialing (IDD), โทรศัพท์สาธารณะ [[วิทยุติดตามตัว]] และบริการ[[อินเทอร์เน็ต]]
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
158,795

การแก้ไข