ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ็องเรียต มารีแห่งฝรั่งเศส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล พระมเหสี
| สี =#3CC
| ภาพ = ภาพ: Henrietta Maria 01HenriettaMariaofFrance02.jpg
| พระนามาภิไธย = เฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
| พระมเหสีใน = [[พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ]]
 
== สงครามกลางเมืองอังกฤษ ==
[[ไฟล์:HenriettaMariaofFrance02.jpg|thumb|left|200px|พระราชินีเฮนเรียตตา มาเรีย ราวคริสต์ทศศตวรรษ 1630]]
พระราชินีเฮนเรียตตา มาเรียทรงเพิ่มความมีบทบาทในความขัดแย้งทางการเมืองในระหว่างคริสต์ทศศตวรรษ 1630 ไม่โปรดข้าราชสำนัก[[พิวริตัน]] เมื่อสงครามการเมืองเริ่ม พระราชินีเฮนเรียตตา มาเรียก็ทรงพยายามหาทุนสนับสนุนพระสวามีจากฝ่าย[[โรมันคาทอลิก]]ในยุโรปเช่นจาก[[สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8]] หรือจากฝรั่งเศสซึ่งทำให้ทางฝ่ายอังกฤษผู้สนับสนุนพระเจ้าชาลส์ไม่พอใจ นอกจากนั้นยังทรงมีความเห็นพระทัยต่อผู้นับถือโรมันคาทอลิกเช่นการทรงจัด[[เร็คเควียม]]ภายในชาเปลส่วนพระองค์ที่[[วังซอมเมอร์เซ็ท]]ให้กับหลวงพ่อริชาร์ด เบลาท์เมื่อปี [[ค.ศ. 1638]]
 
ผู้ใช้นิรนาม