ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส"

ต้องการอ้างอิง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต้องการอ้างอิง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 1:
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
{{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ
Line 4 ⟶ 5:
|conventional_long_name = รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
|common_name = ฝรั่งเศส
|
|continent = ยุโรป
|region =
บรรทัด 13:
|empire =
|government_type =
|
|event_start =
|year_start = [[ค.ศ. 1944]]
Line 21 ⟶ 20:
|date_end = [[14 ตุลาคม]]
|life_span = [[พ.ศ. 2487]] - [[พ.ศ. 2489|2489]]
|
|event1 =
|date_event1 =
Line 32 ⟶ 30:
|event_post =
|date_post =
|
|p1 = การปกครองเบลเยียมและฝรั่งเศสตอนเหนือทางทหารของเยอรมนี
|flag_p1 = Flag of Germany 1933.svg
Line 43 ⟶ 40:
|s2 = สหภาพฝรั่งเศส
|flag_s2 = Flag of France.svg
|
|flag = ธงชาติฝรั่งเศส
|flag_type = ธงชาติ
169

การแก้ไข