ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทซันตันเจโล"

หน้าใหม่: ภาพ:Engelsburg und Engelsbrücke abends (Zuschnitt).jpg|260px|thumb|ปราสาทซันตันเจโลเมื่อมองจากสะพา...
(หน้าใหม่: ภาพ:Engelsburg und Engelsbrücke abends (Zuschnitt).jpg|260px|thumb|ปราสาทซันตันเจโลเมื่อมองจากสะพา...)
(ไม่แตกต่าง)
32,332

การแก้ไข