ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  15 ปีที่แล้ว
{{วิทยาลัย}}
({{วิทยาลัย}})
{{โครง}}
 
'''วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: college) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ช่าง ดนตรี เป็นต้น โดยอาจจะบริหารงานเป็นเิอกเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]], [[วิทยาลัยโยนก]], [[วิทยาลัยพลศึกษา]], [[วิทยาลัยเทคนิคระนอง]], และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช]] หรือเป็นหน่วยหนึ่งใน[[มหาวิทยาลัย]] เช่น [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]], [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]], และ[[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ก็ได้
 
* [[บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
{{วิทยาลัย}}
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
 
{{โครงความรู้}}
 
[[Category:สถาบันอุดมศึกษา]]
72,284

การแก้ไข